Přicházíte také o zákazníky?


Ve společnostech, kterým pomáhám s nastavením obchodních procesů se velice často setkávám s tím, že společnosti nevědomě přicházejí o své potenciální zákazníky. Jedná se o zvláštní paradox. Na jedné straně společnosti věnují nemalé finanční prostředky, aby zákazníky oslovili. Například pomocí internetové reklamy, rozesílání e-mailů s novinkami,  workshopů nebo telefonického navolávání. Dnes je mnoho způsobů, jak se dá nový zákazník oslovit a to může být pro mnoho společností určitou pastí. Více…