Dotace v poradenství hrazená 100%


Rád bych vás seznámil s právě probíhající dotací pro start-up firmy.

Pokud jste mladá firma či živnostník a máte zajímavý projekt, naskýtá se vám příležitost získat dotaci z EU na poradenské služby. Můžete si tak najmout zkušeného kouče/poradce, který vám pomůže s rozvojem vaší firmy a projektu. Lze tak získat business partnera, se kterým můžete diskutovat váš projekt z různých úhlů pohledu. Můžete také získat nové zajímavé kontakty a nezávislý pohled na vaši stávající firmu nebo právě nově vznikající firmu.

 

Příklady činností, které můžete od kouče/poradce očekávat:

 • pomoc při tvorbě finančního plánu
 • pomoc při definování tržního potenciálu
 • spolupráce na rozvoji obchodního modelu
 • spolupráce na rozvoji marketingové strategie
 • pomoc při budování realizačního týmu, vedení firmy apod.
 • pomoc při návrhu organizační struktury firmy
 • sdílení praktických zkušeností z podnikání
 • příprava na vstup investora a pomoc při získání investora
 • atd. dle potřeb a dohody

 
Můžete žádat o následující varianty:

 1. KOUČ tj. 100% nákladů na kouče/poradce (až do výše 500 tis. Kč)
 2. KOUČ + poradenství od firmy DELOITTE tj. předchozí varianta KOUČ plus 80% nákladů na poradenství od firmy Deloitte (až do výše 2 mil. Kč)

 

Podmínkou pro získání dotace je:

 1. žadatel je s.r.o., a.s. nebo OSVČ do 5ti let od vzniku (tj. start-up firma)
 2. realizace projektu je mimo Prahu
 3. žádost o dotaci je podána do konce dubna 2014
 4. firma musí splňovat podmínky definice malého a středního podniku (MSP)
 5. projekt bude schválen výběrovou komisí

 

V případě úspěšného získání dotace si žadatel vybírá svého kouče/poradce z databáze ověřených koučů, kteří jsou zkušenými manažery (minimálně 5 let v roli jednatele, statutárního zástupce nebo ředitele v prosperující firmě) a splňují podmínky uvedené zde.

Jsem jedním z registrovaných koučů (můj profil v databázi) a mohu vám poskytnout výše uvedené služby ze své 20 tileté praxe v managementu společnosti.

Více podrobností k dotaci získáte na webu CzechEkoSystem nebo nás rovnou kontaktujte…..

Stanislav Sýkora