Interim management


Interim management je dočasné působení zkušeného manažera s konkrétními úkoly a cíli.

Tuto službu je vhodné využít v následujících případech:

 • když firma potřebuje zkušeného manažera jen na určitou dobu či konkrétní projekt
 • když potřebujete realizovat ve firmě rychle změny a nemáte vhodného kandidáta na pozici manažera firmy či oddělení (např. není efektivní vyhledávat vhodného stálého zaměstnance-manažera)
 • když potřebujete řešit zlomové okamžiky ve vývoji firmy a je užitečné získat nezávislý pohled či inspiraci z jiných firem
 • když potřebujete zástup na dočasně neobsazené pozici

Nabízíme tuto služby v oblasti TOP managementu, HR, obchodu.

 

Příklady situací, kdy je výhodné využít interim manažera v oblasti TOP managementu:

 • zavedení nových konkrétních procesů ve firmě – řízení klíčového projektu
 • když potřebujete zajistit následnictví v soukromých či rodinných firmách – generační výměna
 • když majitel potřebuje předat své zodpovědnosti do rukou pověřeného managementu

Příklady situací, kdy je výhodné využít interim manažera v oblasti HR:

 • potřeba zaměstnat HR manažera na částečný úvazek
 • role HR managera je ve firmě zřízena nově
 • zavedení nových konkrétních procesů v oblasti HR

Příklady situací, kdy je výhodné využít interim manažera v oblasti obchodu:

 • zřízení pozice obchodního manažera (předání zodpovědnosti za obchod z rukou majitele do nově zřízeného obchodního oddělení)
 • mentor a kouč při zřízení nového obchodního týmu
 • předání zkušeností a proškolení nových obchodních manažerů

Výhody interim managementu:

 • využití know-how zkušeného manažera
 • finanční úspora (odpadají dlouhodobé fixní náklady plynoucí ze zaměstnaneckého poměru na dobu neurčitou)
 • nezávislý pohled manažera na společnost, který není zatížený historií ani různými interními vlivy
 • možnost předat zkušenosti ostatním zaměstnancům, připravit/proškolit nového manažera

 

Vyzkoušejte si spolupráci s námi na úvodní schůzce zdarma.