Management a lidský kapitál


Během našeho působení ve společnostech jsme se mnohokrát setkali se situacemi, které lze charakterizovat jako dosažení hranice růstu  firmy. Každá úspěšná firma se čas od času přiblíží ke svým limitům. Je to přirozený proces, který odpovídá jejímu vývoji. To jak firma zvládne překonat stávající limity, rozhoduje o její úspěšnosti v dalších letech.

Každou firmu tvoří lidé a jejich schopnosti. S rozvojem jejich schopností se vytváří prostor pro růst firmy. Věříme, že do osobního rozvoje se firmám vyplatí investovat.

 

U NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ REALIZUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

V oblasti řízení firmy a strategického managementu:

 • tvorba strategie firmy – jak efektivně dosáhnout vašich cílů
 • business konzultace – strategické řízení firmy
 • rozvoj manažerských dovedností (seminář leadership, koučink)
 • manažerský koučink – osobní rozvoj, naplnění cílů

V oblasti rozvoje lidského kapitálu:

 • rozvoj osobního potenciálu (360, feedback)
 • systém individuálních plánů
 • adaptační program pro nové zaměstnance
 • výběr nových zaměstnanců
 • osobní koučink

 

A jako inspiraci jsme pro vás připravili Desatero dobře fungující firmy:

  • konkurenceschopný produkt nebo služba
  • dobrá obchodní strategie a kvalitní péče o zákazníka
  • kvalitní management
  • spokojení a motivovaní zaměstnanci
  • jasně definované cíle a známé všem lidem ve firmě
  • fungující komunikace napříč celou firmou
  • dobrá a efektivní organizace práce
  • zdravé finanční toky
  • získávání a zpracovávání informací z trhu
  • neustálá práce na dobré pověsti firmy

Vyzkoušejte si spolupráci s námi na úvodní schůzce zdarma.