Objednávka semináře Cesta leadera


[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

Cena celého semináře (4 moduly) na osobu: 36 tis. Kč bez DPH

Tato cena je splatná ve dvou splátkách. První: 6 tis. Kč slouží jako záloha na absolvování prvního dvoudenního modulu. V případě, že budete spokojeni se seminářem, druhá splátka ve výši 30 tis. Kč bude splatná do 14-ti dnů po absolvování prvního dvoudenního modulu. V případě, že nebudete pokračovat do dalších modulů bude druhá splátka 3 tis. Kč

Smluvní podmínky

  1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem Inspirie Consulting s.r.o. vzniká dnem odeslání vyplněné on-line objednávky na webu www.inspirie.cz. Předmětem smluvního vztahu uzavřeného na základě této objednávky je školicí činnost prováděná poskytovatelem ve prospěch objednatele, a to v semináři zvoleném objednatelem, který je poskytovatelem pořádán v prostorách uvedených v popisu semináře na www.inspirie.cz.

  2. Po obdržení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o přihlášení a mail se zálohovou fakturou. Faktura je splatná na účet č. 2200536191/2010 se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení, nejpozději však 5 pracovních dní před zahájením semináře.

  3. Cena semináře je smluvní a na faktuře je uváděna včetně DPH. Poskytovatel Inspirie Consulting s.r.o. je plátce DPH. Cena zahrnuje lektorné a drobné občerstvení v průběhu semináře. Stravování (obědy atd.) a případné ubytování není v ceně zahrnuto.

  4. Objednatel má nárok na zrušení účasti na semináři. V případě zrušení účasti na semináři bude účtován storno poplatek:

14 a méně kalendářních dnů před seminářem – 50 % z ceny

Nebude-li z vaší strany storno vůbec provedeno – 100 % z ceny

  1. Na seminář je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek.

  2. Objednatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.

  3. Veškeré změny této objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně odsouhlasená oběma smluvními stranami.