Pokus Management


shutterstock_6814567Během našeho působení ve společnostech jsme se mnohokrát setkali se situacemi, které lze charakterizovat jako dosažení hranice růstu  firmy. Každá úspěšná firma se čas od času přiblíží ke svým limitům. Je to přirozený proces, který odpovídá jejímu vývoji. To jak firma zvládne překonat stávající limity, rozhoduje o její úspěšnosti v dalších letech.

Každou firmu tvoří lidé a jejich schopnosti. S rozvojem jejich schopností se vytváří prostor pro růst firmy. Věříme, že do osobního rozvoje se firmám vyplatí investovat.

 

U NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ REALIZUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

V oblasti řízení firmy a strategického managementu:

 • tvorba strategie firmy – jak efektivně dosáhnout vašich cílů
 • business konzultace – strategické řízení firmy
 • rozvoj managerských dovedností (seminář leadership, koučink)
 • manažerský koučink – osobní rozvoj, naplnění cílů

V oblasti rozvoje lidského kapitálu:

 • rozvoj osobního potenciálu (360, feedback)
 • systém individuálních plánů
 • adaptační program pro nové zaměstnance
 • výběr nových zaměstnanců
 • osobní koučink

 

A jako inspiraci jsme pro vás připravili Desatero dobře fungující firmy:

 • konkurenceschopný produkt nebo služba
 • dobrá obchodní strategie a kvalitní péče o zákazníka
 • kvalitní management
 • spokojení a motivovaní zaměstnanci
 • jasně definované cíle a známé všem lidem ve firmě
 • fungující komunikace napříč celou firmou
 • dobrá a efektivní organizace práce
 • zdravé finanční toky
 • získávání a zpracovávání informací z trhu
 • neustálá práce na dobré pověsti firmy

Balíček

Připravili jsme pro vás balíček, kterým otestujete úroveň spolupráce vašeho managera s jeho přímo řízeným týmem. Příslušný manager získá zpětnou vazbu na úroveň své spolupráce se svěřeným týmem. Ukáže se kde jsou v této oblasti jeho silné stránky a v kterých bodech je prostor na zlepšení. Získá tak informace kterým směrem se může dále rozvíjet. Tento proces posiluje firemní kulturu a zájem zaměstnanců o dění ve firmě.

 

 
 

Připravili jsme pro vás balíček, kterým otestujete úroveň spolupráce vašeho managera s jeho přímo řízeným týmem. Příslušný manager získá zpětnou vazbu na úroveň své spolupráce se svěřeným týmem. Ukáže se kde jsou v této oblasti jeho silné stránky a v kterých bodech je prostor na zlepšení. Získá tak informace kterým směrem se může dále rozvíjet. Tento proces posiluje firemní kulturu a zájem zaměstnanců o dění ve firmě.

 

 
 

V případě, že vás naše nabídka zaujala