A_Test


JménoEmail
Hovořím telefonicky s majitelem firmy. Sdělí mi, že ERP teď nehledá a neplánuje ho hledat v dohledné době. Který z následujících postupů je nejvýhodnější:
Při počátečním kontaktu se zákazníkem, který hledá ERP, se jako obchodník zaměřuji na:
Zákazník požaduje obchodní nabídku. Připravím ji a zvolím následující postup:
Při prezentaci u zákazníka se zaměřuji obvykle na:
Jak zorganizuji prezentaci pro 20 potenciálních uživatelů?
Zákazník má zájem o společnou prezentaci oblasti výroba a ekonomika tj. pro smíšené publikum z obou oblastí, a to v rámci jedné hodiny. Jaký zvolím postup:
Jako nejdůležitější při prvním osobním kontaktu se zákazníkem vnímám:
Po prezentaci mi zákazník sdělí, že se mu prezentace líbila a že se mi ozve. Týden se neozve. Jaký další postup zvolím:
Zákazník se rozhoduje mezi posledními dvěma systémy. Probíhají jednání o ceně a požaduje slevu ze služeb ve výši 50%. Jaký zvolím další postup:
Mám možnost se setkat s finančním ředitelem výrobní firmy. Jakým způsobem povedu schůzku: