Ukázka osobní zprávy


Osobní zpráva tj. jaké role jako jednotlivec zastáváte v týmu, vzniká na základě vašeho sebehodnocení a na základě porovnání s hodnocením vašich pozorovatelů (nejméně 4).

Sebehodnocení probíhá elektronicky a zabere vám cca 30 min. Na konci sebehodnocení zadáte 4 mailové adresy pozorovatelů, které si vybíráte sami. Mělo by jít vždy o spolupracovníky (nadřízený, podřízení, kolegové), kteří vás pracovně dobře znají. Každému pozorovateli zabere hodnocení cca 10 min.
Výstupem je osobní zpráva o zastoupení vašich týmových rolí. Součástí zprávy je například následující graf, který vypovídá o tom, které role v týmu zastáváte a s jakou intenzitou.

Výstřižek obrázku-1

V následujícím grafu můžete najít porovnání sebehodnocení s hodnocením pozorovatelů.  Tzn. můžete porovnat, jak vidíte sám sebe a do jaké míry se shodujete se svými pozorovateli. Můžete tím získat zajímavou zpětnou vazbu na to, jak kolegové vnímají váš přínos do týmu.

Výstřižek obrázku 2
Zpráva dále obsahuje komentáře a náměty. Například zde můžete vidět doporučené pracovní styly, ve kterých uplatníte svůj talent. Můžete tak získat cennou informaci, jak co nejlépe využít své schopnosti.

Výstřižek obrázku 3