Zaměstnanecký průzkum


Zaměstnanecký průzkum je užitečný nástroj, který vám poskytne informace o tom, jaké názory a postoje mají vaši zaměstnanci.

 

Dle složení otázek se z průzkumu dozvíte například:

 • jaká je nejčastější motivace zaměstnanců
 • jak zaměstnanci vnímají současnou kulturu firmy
 • jak jsou zaměstnanci informováni o plánech společnosti
 • jak zaměstnanci vnímají pozici firmy mezi zákazníky
 • jaká je aktuálně atmosféra ve firmě
 • ap.

 

Výsledek průzkumu:

 • pomůže odhalit aktuální potíže, o kterých jste nevěděli nebo se vám jevily málo důležité
 • poskytuje klíčové informace pro upřesnění strategie firmy
 • dá vašim zaměstnancům jasný signál, že vás zajímá jejich názor

 

Postup zpracování zaměstnaneckého průzkumu:

 • používáme dotazníkovou metodu
 • společně s vámi stanovujeme cíle průzkumu
 • vytváříme seznam otázek a jejich formulaci
 • zpracováváme vyplněné dotazníky od zaměstnanců
 • vytváříme výstupy pro vedení (příklady zde)
 • společně s vámi stanovujeme závěry a doporučení z průzkumu
 • spolupracujeme se zadavatelem průzkumu při přípravě prezentace výstupů průzkumu pro vedení a pro zaměstnance

 

Vyzkoušejte si spolupráci s námi na úvodní schůzce zdarma.